розшифрування Рукопис Войнича,расшифровка Рукопись Войнича, decoding of „Manuscript Voynicha”

понедельник, 24 марта 2014 г.

Manuscript 408, Voynich manuscript або "Рукопис Войнича". Версія повного прочитанняЧар Книга 1.0: Про віру і волі - це інтернет-версія повного прочитання тексту рукописної книги, створеної в першій половині 15 століття і відомої під назвами: Manuscript 408, Voynich manuscript або "Рукопис Войнича".
Чар Книга 1.0 у електронному вигляді
 http://store.kassiopeya.com/product_info.php?products_id=1315
кількість сторінок: 345
мова видання: українська
рік видання: 2014
автор реконструкції: Є.
ЧорнийChar Book 1.0: About the faith and the the will - this is the internet version of the full reading of the text manuscript, created in the first half of the 15th century and is known as: Manuscript 408 or "Voynich Manuscript."
Char Book 1.0 electronically  
http://store.kassiopeya.com/product_info.php?products_id=1315
number of pages: 345
Language: Ukrainian
Publication Date: 2014
by reconstruction: IE.
Chornyi

30.06.2014 у київському Будинку письменників відбулася презентація версії розшифрування 240 сторінок тексту Manuscript 408 ("Рукопис Войнича") - «Чар Книга 1.0: Про віру і волю» за реконструкцією Євгена Чорного.
Вів літературознавець В. Осипчук-Скоровода.
http://www.ex.ua/79222936 (фото-звіт у низу сторінки)
 https://www.youtube.com/watch?v=deDDW9miCWA&feature=youtu.be  відео з презентації 30.06.14

Книгу (вартість 90 грн) можна придбати у Києві:
- на одній із книжкових яток, що на Майдані,
- у київському Будинку письменників (вул. Банкова, 2)
- на книжковому базарі «Петрівці» 51 ряд 6 місце (понеділок – вихідний)
- за замовленням поштою (пересилка по Україні 1 прим. через «Нова пошта» орієнтовно 25 грн)      

***
30.06.2014 в киевском Доме писателей состоялась
презентация версии расшифровки 240 страниц текста Manuscript 408
("Рукопись Войнича") - «Чар Книга 1.0: О вере и воли» за
реконструкцией Евгения Черного.
Вел литературовед В. Осипчук-Скоровода.
http://www.ex.ua/79222936  (фото-отчет внизу страницы)
https://www.youtube.com/watch?v=deDDW9miCWA&feature=youtu.be  видео з презентации 30.06.14

Книгу (стоимость 90 грн) можно приобрести в Киеве:
- На одно
м из книжнх лотков, что на Майдане,
- В киевском Доме писателей (ул. Банковая, 2)
- На книжном базаре «Петровка» 51 ряд 6 место (понедельник - выходной)
- По заказу почто
й (пересылка по Украина 1 шт. через «Новая почта» ориентировочно 25 грн, в другие страны по уточнению)

***

06.30.2014 in Kiev House of Writers held
presentation version decryption 240 pages of text Manuscript 408
("Voynich Manuscript") - " Char Book 1.0: On faith and freedom" for
reconstruction Ievgen Chornyi.
Tue literary V. Osipchuk-Skovoroda.
http://www.ex.ua/79222936  (photo-report at bottom of page)
https://www.youtube.com/watch?v=deDDW9miCWA&feature=youtu.be video presentation 30.06.14

Book (cost 10 USD) are available in Kiev:
- On one of the books out, that on the Maidan 
- In Kyiv House of Writers (St. Bankovaya 2)
- The book market Petrovka 51 number 6 position (Monday - Closed)
- To order through the mail (shipping cost specified under the recipient country)


decoding of „Manuscript Voynicha”, расшифровка Рукопись Войнича, розшифрування Рукопис Войнича

Комментариев нет:

Отправить комментарий